Díszpolgári cím

Dr. Szántay György (2006)
Pál Mihály (2010)
Borbély János (2011 - posztumusz)
dr. Kacziba Antal (2017)
Gyenes Levente (2017)
Balogh Béla Zoltán (2019 - posztumusz)
Garádi István Béla (2019)
Rádóczi Gusztáv István (2019)
Dr. Török Gábor (2019)

Pro Urbe Gyömrő

Varga Ernő (2012)

Gyömrőért kitüntető díj

Gulyás László (2001)
Gyenes Andor (2001)
Simon László (2001)
Únyi István (2001)
Dr. Halmai Géza (2001)
Dr. Török Gábor (2001)
Hegyi-Füstös István és neje (2002)
Rakó József (2002)
Palotai Sándor (2002)
Harsányi József (2006)
Dr. Klein László (2006)
Dobossy Sándor (2006)
Pató Zoltán (2010)
Volcz Zoltán (2010)
Volcz Zoltánné (2010)
Bodoki István (2010)
id. Sas Zoltán (2014)
ifj Gellér Nándor (2014)
Spaitsné Rónaszéki Mária (2014)
Kertész Gyula (2017)
Hochrein Dezső (2017)
Török Tiborné (2017)
Sasadi Ferencné (2018)
Kamarás Géza (2018)
Juhász András István (2019)
Gyurján János (2019)
dr. Altorjai Károly (2019)
Miller Jefim (2019)
Dr. Unyi Zsuzsanna (2021)
Dr. Balogh Sándor (2021-posztumusz)
Kis Gabriella (2023)
Herczku László (2023)

Közéleti munkájáért emlékplakett

Palotai Sándor (2001)
Fehér József (2001)
Kossuth Pál (2001)
Klein Zoltánné (2001)
Rónaszéki Ferenc (2001)
Újvári Imre (2001)
Hegyi-Füstös István (2001)
Kaposvári Kálmán (2001)
Szabó Gyula (2001)
Hadnagy Zsolt (2001)
Bánhegyi Lajos (2001)
ifj. Pál Mihály (2002)
Szende Márta (2002)
Balogh Béla (2002)
Tamás Elek (2002)
Kovács Sándor (2002)
Lovas István (2002)
Mocsári János (2002)
Detzky Júlia (2002)
id. Józsa István (2002)
Hankó István (2003)
Gál Ferencné (2003)
id. Garamszegi Sándor (2003)
Kossuth László (2003)
Fáskeri Gáborné (2003)
Szabó József (2006)
Jurik László (2006)
Perényi László (2006)
Takács Józsefné (2009)
Bodócs József (2010)
Fábián László (2010)
Papp Lászlóné (2010)
Varga Imréné (2010)
Nagy Sándorné Dochnál Klára (2012)
Baranyi Istvánné Szmeló Katalin (2012)
id. Baranyai Pál (2014)
Pap Gyula (2014)
ifj. Rada Ferenc (2014)
Rehor János (2014)
Szabó István (2014)
Mihalusz Zoltán (2014)
Gaál Csaba (2014)
Szuvandzsiev Péter (2017)
Szabó Tibor (2017 - posztumusz)
Bajzáth István (2017)
Józsa Imre (2017 - posztumusz)
Horváthné Dunaveczki Leona (2017)
Juhász János (2018)
Hayth Andor (2018)
id. Tóth János (2018)
ifj. Tóth János (2018)
Márton Zoltán (2018)
Mazur István (2018)
Lozsi Ákos (2018)
Nosztrai Zoltán (2018)
Kuprák János (2018)
Hudomiet Károlyné (2018)
Molnár Tamás (2018)
Baranyai Pál (2019)
Cserkúti Imréné (2019)
dr. Foltin Brúnó (2019 - posztumusz)
Gönczy István (2019 - posztumusz)
Csonka József (2019)
Horváth Sándor (2019)
Szabó Sándor (2019)
dr. Tóth János (2019)
Réti Kamilla (2019)
Barta Luca (2019)
Bodnár István (2019)
Krausz Zoltán (2019)
Szántay Anna Luca (2019)
Kamarás Ivett (2021 - posztumusz)
Kurátor Jánosné (2021)
Kun Sándor (2021)
Mezey Attila (2021)
Tóth László (2021)
Brúger Lászlóné (2021)
Csecsődi Antalné (2021)
Mihalik Béláné (2021)
Elekes Imre (2021)
id. Bába János (2023- postumus)
dr. Bató László (2023 - postumus)
Vernyik József (2023)
Mátyás Emese (2023)
Rehor Csaba (2023)
Tóthné Kató Judit (2023)
Richterné Sebestyén Júlia Judit (2023)

Nevelési, oktatási, és közművelődési díj

Novák Gyöngyi (2005)
Karsai Józsefné (2005)
Lakatos László (2005)
Erényi Ervinné (2006)
Hankó Istvánné (2006)
Lakatos Lászlóné (2006)
Tölgyes Tamás (2010)
Horváth Ivánné (2010)
Pavlyás Istvánné (2010)
Angyal Jenőné (2014)
Rehor Jánosné(2014)
Kuti Albert(2014)
dr. Patkós József (2017)
Somogyi Károly (2017)
Csontos Illés (2017)
Szabó Judit (2018)
Varga Imréné (2018)
Ádám László (2019)
Tóthné Gúth Gizella (2019)
Hajdú András (2019)
Turócziné Újvári Anna (2021)
Kakuk Pálné (2021)
Csorba Etelka (2021)
Spaitsné Rónaszéki Mária (2023)
Tusorné Fekete Éva (2023)
Turczi József (2023 - postumus)