A Gyömrői Funkcionális Tréning Sportegyesület 2018-ban alakult öt szakosztállyal (TRX, Petanque, Darts, Keleti Mozgáskultúrával az Egészségért, Kosárlabda, 2023-ban pedig még két szakosztállyal bővült: Túra, Lake Board.
A Sportegyesület célja és tevékenysége:
A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet. A Sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait
és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt.
- széleskörű, színvonalas, rendszeres sportolási (versenyzési) lehetőség biztosítása és a versenysport, a tehetséggondozás az utánpótlás-nevelés, diáksport és a szabadidősport támogatása
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés
-  kulturális, jótékonysági programok, rendezvények, családi és egészségprogramok,  előadások,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés
- gyermek- és ifjúságvédelem,
-  a településen élők szabadidős programjainak gazdagítása,
- kirándulások, túrák szervezése, az egészséges életmódra nevelés jegyében,
- szabadidős tevékenység szervezése, nyári táborok, programok szervezése és lebonyolítása.
Az egyesület állandó tagjainak száma 2023-ra elérte a 300 főt. A gyermek Kosárlabda Szakosztály tagjai 2022 óta országos és megyei bajnokságban indulnak.
Az elmúlt években 2 nagy szabású jótékonysági futóversenyt rendezett az egyesület, összesen 3 millió Ft adománnyal, illetve megrendezte az első gyömrői Sportválasztót, ahol 60 különböző sportolási lehetőséget mutattunk be, sztársportolók részvételével.

A Sportegyesület célja a közeljövőben, hogy az elért és meglévő eredményeket továbbra is fenntartsa és hosszú távon tovább tudjon fejlődni.

2023. évtől a GYFTSE Kosárlabda szakosztálya 5.275.000 Ft értékű TAO-ra vált jogosulttá.

Végzés

Határozat

Kérelem