TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Gyömrői központi orvosi rendelő kialakítása, rendelők bővítésével

Projekt megnevezése: Gyömrői központi orvosi rendelő kialakítása, rendelők bővítésével

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 353.000.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2024.03.29

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2025. 10.31.

Projekt bemutatása

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Gyömrőn Európai Uniós Támogatásból

A fejlesztéssel a gyömrői Szent István úton (2230 Gyömrő, Szt. István út 55.) lévő háziorvosi rendelőket kívánjuk bővíteni oly módon, hogy további három rendelőhelyiséget, három mosdó helyiséget a betegeknek, két öltőzőt, két személyzeti mosdót és egy orvosi pihenő helyiséget alakítanánk ki.

A célunk az, hogy egy központi orvosi rendelőt hozzunk létre, hiszen a lakosság gyarapodásával az ellátottak számának növekedésével is számolni kell. Az új épületrészben a meglévő praxisok elhelyezését tervezzük.

A háziorvosi körzetekben ellátandó felnőttek és gyermekek száma a beköltözések aranyában növekszik, illetve egy-egy orvos az „általános rendelésen kívül” más funkciót is ellát, pl. terhesgondozás, sportorvosi funkció, munkaegészségügyi ellátás, reumatológia, gyermekgyógyászat stb. Általános tendencia az is, hogy egy orvos legalább két asszisztenssel látja el a feladatát – így – a zavartalan munkafolyamathoz – elengedhetetlen a feladatellátásra alkalmas területek bővítése.

Gyömrő, a 2021-ben megkötött együttműködési megállapodás alapján a háziorvosi-ügyelet megszervezésében telephelyként, 7 település vonatkozásában biztosítja az ellátást, munkanapokon 16:00 órától másnap 8:00 óráig, hétvégén péntek 16:00 órától, hétfő 8:00 óráig.

Pillanatnyilag a betegek fogadása egy többfunkciós (háziorvosi és ügyeleti) feladatellátásra kijelölt rendelőben történik, melynek „kiváltása” a fejlesztés során biztosított lenne.