Társult települések

Gyömrő Város
Ecser Nagyközség
Maglód Város
Üllő Város

A társulás célja

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv) meghatározott önkormányzati társulási jog gyakorlati érvényesítésével, a társult önkormányzatok közös érdekű feladatinak célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósításával, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásaik színvonalának javításával, a tagok önkéntességének és egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés szerint, a közös feladatmegvalósítás alapján a feladatok ellátásával és a közös intézményi struktúra fenntartásával káró költségek csökkentése. A társult tagok határozottan kijelentik, hogy jelen társulásba való belépésével egyik tag sem mentesül a feladat ellátási kötelezettsége alól. Amennyiben a társulás a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat nem (vagy nem teljes egészében) látja el a tag önkormányzat területén, a tag önkormányzatnak más módon kell gondoskodnia a kötelező feladat ellátásáról.

A Társulási Tanács feladata és hatásköre

Házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, szociális étkeztetés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális alapszolgáltatások ellátására létrehozott intézmény közös fenntartásával történő megvalósítása. A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, szociális étkeztetés azon igénylők esetében, akik az időskorúak nappali ellátását a gyömrői székhelyű intézményben igénybe veszik, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgálatatások ellátásának biztosítása az alábbiak szerint:

  • Házi segítségnyújtás: Gyömrő, Ecser, Maglód önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén.
  • Idős korúak nappali ellátása: Gyömrő, Ecser, Maglód és Üllő önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén
  • Szociális étkezés: Ecser és Üllő önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén lévő a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyek, akik a gyömrői székhelyű Időskorúak nappali ellátást biztosító intézményben a szolgáltatást igénybe veszik.
  • Szociális étkezés: Gyömrő, Maglód teljes közigazgatási területén
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Gyömrő, Ecser, Maglód önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendőtérítési díjakról – házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: Gyömrő Város Önkormányzata (Székhelye: 2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Társulás által fenntartott intézmény: Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ https://gykszszk.hu

A Társulási Tanács tagjai

Elnök:
Hodruszky Lajos Gyömrő, képviselő

Tagok:
Gál Zsolt Ecser, polgármester
Kérges László Maglód, alpolgármester
Fehér Imre Üllő, alpolgármester