FELHÍVÁS!

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 8/2024. (II.22.) számú, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelete alapján, az idei évben is megszervezi a gyermekek nyári szünidei gyermekfelügyeletét (továbbiakban: tábor) az alábbi szempontok szerint:

- a tábor két turnusban kerül megszervezésre:

  • turnus: 2024. 06.24.-06.28.
  • turnus: 2024. 07.01.-07.05.

- a napi nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

- a tábor helyszíne a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Felső tagozatos épülete (2230 Gyömrő, Fő tér 2/B.)

- köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek vehetik igénybe

- az ellátás a gyermekfelügyelet és foglalkozásokon való részvételt is magába foglalja

- a felügyelet mellett a gyermekek napi háromszori étkezését is magában foglalhatja, a szülő/törvényes képviselő kérelme szerint

- a turnusok akkor indulnak, ha min. 10 fő a jelentkezők száma

- az ellátást Gyömrő Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja, kizárólag étkezési díj fizetésre kötelezettek a szülők (Gyömrő Város Önkormányzata Gyvt. 21/C §. a) pontjában meghatározottak szerinti esetben a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja.)

- a tábor igénybevétele önkéntes, arra az 1. mellékletben rendszeresített nyomtatvány szerinti jelentkezési lapon lehet jelentkezni 2024. április 15.-ig

- a jelentkezési lapokat, megfelelően kitöltve és aláírva, a Gyömrői Polgármesteri Hivatalban lehet leadni személyesen, Somkutasné Matyó Nikolett ügyintézőnél, vagy elektronikus úton, e-papír szolgáltatás igénybevételével vagy ügyfélkapun keresztül, illetve levélben a fenti címen

- jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, átruházott hatáskörben a polgármester 2024. 05. 15. napjáig dönt

Jelentkezési lap ide kattintva letölthető.