TÁJÉKOZTATÓÖnkormányzati adóhatósági iratok kézbesítése a meghatalmazott képviselőnek


Tisztelt Adózók!


Az Adóhatósági Iroda 2024 március közepéig kézbesíti az aktuális adószámla egyenleg értesítőket az adózónak, illetve a képviselőnek, abban az esetben, ha az adószámlán ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés mutatkozik. Ennek kapcsán felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra:Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air) 79.§-a értelmében az adóhatósági iratot a meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek (nem magának az adózónak) kell kézbesíteni hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton.
Az ügyfél/adózó nevében az önkormányzati adóhatóság előtt állandó meghatalmazott és szervezeti képviselő is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a meghatalmazott képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatósághoz bejelentsék az első ügyintézés előtt. Fontos azt is tudni, hogy a képviselet megszűnését is be kell jelenteni, ha a bejelentéskor (képviseleti jogosultság keletkezésekor egyidejűleg) annak végét nem jelezték (előzetesen). 
A képviseleti jogosultság bejelentésének, illetve megszűntetésének módjáról részletesebb tájékoztatás a gyomro.hu oldalon a Hírek között elérhető.


Gyömrő, 2024. február 12.
                                                                                               Adóhatósági Iroda