Elérhetőségek

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő Fő tér 1.

 névbeosztásmellékszoba
Varga Ernőjegyző102 
Dr. Herczku Dóraaljegyző102 

 

Ügyintézés

A Jegyzői Irodában a következőkkel kapcsolatos ügyek intézhetőek

 

névbeosztásmellékszoba
Horváthné Sutus Juditszemélyzeti ügyintéző113205
Szakács Ildikószemélyzeti ügyintéző, anyakönyvvezető113205
 • Humán erőforrás és közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek
 • Az Önkormányzat és által fenntartott intézményekben dolgozók humán erőforrás és közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyeinek ellátása
 • A Gyömrői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott személyek személyügyi feladataival kapcsolatos tevékenységek ellátása
 • Diákmunkával kapcsolatos szervezési, koordinációs feladatok ellátása
 • Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár, valamint a PMKH Foglalkoztatási Osztályával

névbeosztásmellékszoba
Losonci-Kaszai Anikóhatósági ügyintéző112204
 
 • Birtokvédelmi eljárással kapcsolatos ügyek
 • Címnyilvántartási ügyek
 • Kereskedelmi hatósági ügyek
 • Szálláshely bejelentés
 

 névbeosztásmellékszoba
Martonné Sallai Évahatósági ügyintéző109201
 • Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Állattartáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása
 • Jegyzőt érintő méhészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások lefolytatása
 • Parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos ügyek
 • Környezetvédelmi eljárások lefolytatása
 • Közigazgatási bírsággal kapcsolatos hatósági eljárások a közösségi együttélés szabályit sértő magatartások esetén
 • Belső ellenőrzés
 • Intézmények alapító okiratai

 

 

 névbeosztásmellékszoba
Papp Brigittahatósági ügyintéző109201
 • Közterület rendeltetéstől eltérő használatához szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása
 • Közterületen lévő fás szárú növények kivágásával kapcsolatos eljárások
 • Föld adásvételi és haszonbérleti szerződések joghatályos közlésével kapcsolatos ügyintézési eljárások
 • Választási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés

 

névbeosztásmellékszoba
Hauser Antalkommunikációs vezető+36 30 325 9502207
 kommunikációs referens 207
 • Sajtó- és kommunikációs tevékenységek ellátása
 • A városvezetés helyi, megyei és országos médiában való megjelenésének figyelése, szervezése
 • A képviselő-testület és szervei helyi, megyei és országos megjelenésének figyelése, szervezése, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés nyilvánossága érdekében
 • Sajtómegjelenések szervezése, kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel
 • Gyömrőről alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítása különböző marketing eszközök igénybevételével
 • A Gyömrő Város honlapjának tartalomkezelése, az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal arculatának kialakítása, kiadványok szerkesztése
 • A város hivatalos facebook, Instagram oldalánank kezelése és a HolmiApp-ban szereplő információk naprakészen tartása
 • Gyömrő Információs Magazin szerkesztése
 • Önkormányzati tulajdonú óriásplakátok kezelése, bérbeadás

 

névbeosztásmellékszoba
Tóth Ádáminformatikus110202
 • Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények informatikai feladatainak ellátása
 • A Polgármesteri Hivatal teljes körű informatikai feladatainak ellátása, a hardver és szoftver rendszer folyamatos működésének biztosítása
 • Az email hálózat működésének támogatása, biztosítása
 • Az informatikai tevékenységhez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása
 • Kapcsolattartás a rendszerek külső üzemeltetőivel valamint a Gyömrői Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló informatikai biztossal

névbeosztásmellékszoba
Szakács Ildikóanyakönyvvezető124 és +36 30 180 8759107
 A gördülékenyebb ügyintézéshez, kérjük egyeztessen időpontot!  

 

névbeosztásmellékszoba
Bodor Péterszociális ügyintéző125108
 • Szociális ügyek
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, HH/HHH státusz megállapításához kapcsolódó ügyintézés
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program és Terv elkészítése
 • Hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos eljárás megindítása
 • Nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása, gyermekvédelmi beszámoló előkészítése
 • Települési támogatáshoz kapcsolódó eljárások lefolytatása
 • Hagyatéki eljárás megindítása, lefolytatása
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

 

névbeosztásmellékszoba
Somkutasné Matyó Nikolettszociális ügyintéző117209
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, HH/HHH státusz megállapításához kapcsolódó ügyintézés

 

névbeosztásmellékszoba
Rupp Adelina Évahatósági ügyintéző126109

 

névbeosztás mellékszoba
Darvas Mariannaműszaki ügyintéző126109
 • Közművesítési hozzájárulás kiállítása (víz és csatorna rákötés), bekötéssel kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás, hozzájárulás mértékének megállapítása
 • Behajtási engedélyek kiállításával kapcsolatos ügyintézés
 • Telepengedélyezési eljárás lefolytatása, telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítvány kiállítása
 • Közvilágítás hibabejelentés fogadása, továbbítása
 • Használatbavételi, építési engedély, tervek másolatának kiadása
 • Vagyonkataszter vezetése

 

név beosztásmellékszoba
Teszársné Macsuha Angelikahatósági ügyintéző126109
 • Tulajdonosi és Közútkezelői hozzájárulás kiállítása szolgáltatók és magánszemélyek részére, útzár engedélyezése
 • 3,5 tonnát meghaladó parkolási igazolás kiállítása
 • Járda program koordinációja, ügyintézése
 • Kapubehajtó létesítése útcsatlakozással, csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Használatbavételi, építési engedély, tervek másolatának kiadása
 • Gyömrő város területén végzett aszfaltozási, kátyúzási feladatok koordinálása, kapcsolattartás a kivitelezővel, valamint a közszolgáltatókkal

 

névbeosztás mellékszoba
Lukácsi Bélaközterület-felügyelő127 és +36 30 532 8892Fsz.
Eszes Péterközterület-felügyelő127 és +36 30 700 8849Fsz.
Kéry Istvánközterület-felügyelő127 és +36 30 442 7353Fsz.
 • Közterület-felügyelettel kapcsolatos tevékenység
 • Közterület rendjének, biztonságának fenntartása
 • Közigazgatási – és szabálysértési bírságolással kapcsolatos tevékenység
 • Közterületen elhagyott gépjárművek elszállításával kapcsolatos eljárása
 • Gyömrő város közterületein elhelyezett kamerarendszer működtetése
 • Kapcsolattartás a rendőrséggel, polgárőrséggel

 

névbeosztásmellékszoba
Harangozó Tibormezőőr127Fsz.
 • Mezőőri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása

 

név beosztásmellékszoba
 Szépvölgyi Zoltángépjárművezető127Fsz.
 • Gépjárművezető

 

név beosztás mellékszoba
Bezzeg Katalinügyintéző123106
Sajczné Szigeti Ágnesügyintéző123106
 • Iratkezelési, irattározási feladatok ellátása
 • Postázási feladatok
 • Hirdetmények közzétételével kapcsolatos ügyintézés

 

név beosztás mellékszoba
Verseczki Tímea recepciós100Fsz. porta
Homolya-Horváth Edit  recepciós100Fsz. porta
 • Ügyfélfogadás

Nyomtatványok

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
Kérelem települési támogatás megállapítására
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Közterülethasználati hozzájárulás
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
Tájékoztató a bejelentés és telepengedély köteles tevékenységekről
Kérelem Kút Fennmaradási Engedélyhez
Kérelem közterülethasználati hozzájárulás megadására
Víz- és csatorna rákötés iránti kérelem
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Kérelem települési támogatás megállapítására
Formanyomtatvány
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
Kérelem települési ápolási támogatás megállapítására
Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
Kérelem járda programban való részvételhez
Ebösszeíró Adatlap
Méhészkedés bejelentő lap - éves kötelező
Méh bejelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Méh kijelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Fakivágási Kérelem
Építésügyi hatósági kérelem
Használatbavételi engedély - másolat /terv - másolat iránti kérelem

Kérelem rendezvény lebonyolításához a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez és tulajdonosi hozzájárulás iránt