Partnerséget építünk!

A "Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HUSK- CBC/1101)" program keretében "Határon Átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálása" címmel 2012 szeptemberében indult projektben Gyömrő Város Önkormányzata (vezető partner) és a szlovákiai csallóközcsütörtöki Mérey Polgári Társulás (projekt partnert) saját településén vállalta egy, a helyi és térségi gazdaság ösztönzését segítő inkubátorház kialakítását.

A projekt a határon átívelő üzleti kapcsolatokat is segítve elsősorban a vállalkozói környezetet kívánja erősíteni annak érdekében, hogy az a nemzetközi pénzpiaci válságra gyorsabban és sikeresen legyen képes reagálni és egyben elősegítsék a helyi foglalkoztatás, gazdasági teljesítmény növelését és az innovatív technológiák elterjesztését.

A 2012.09.01-2014.09.31 között zajló projekt elszámolható költségvetése az alábbi megosztás szerint alakul:

Gyömrő Város ÖnkormányzataMÉREY Polgári TársulásTeljes Projekt
ERFA támogatás
EUR
(HU 85%, SK 80,75%)
454 010,16677 444,051 131 454,21
Hazai támogatás
EUR
(HU 10%, SK 14,25%)
53 412,96119 548,95172 961,91
Önerő
EUR
(HU 5%, SK 5%)
26 706,4841 947,0068 653,48
Összköltség
EUR
534 129,60838 940,001 373 069,60

A projektek megvalósításához biztosított támogatások vissza nem térítendőek.