Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Közérdekű dokumentumok » Jegyzői Iroda

Jegyzői Iroda

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
Kérelem és tájékoztató telepengedélyhez 2019
Kérelem Kút Fennmaradási Engedélyhez
Kérelem közterülethasználati hozzájárulás megadására
Víz- és csatorna rákötés iránti kérelem
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Eseti behajtási hozzájárulás iránti kérelem
4 nap időtartamra
Építkezés időtartamára szóló behajtási hozzájárulás iránti kérelem
1 év időtartamra
Kérelem települési támogatás megállapítására
Formanyomtatvány
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
Kérelem települési ápolási támogatás megállapítására
Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
Kérelem járda programban való részvételhez
Ebösszeíró Adatlap
Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Bejelentés Adatváltozásról - kereskedelmi tevékenységhez
Bejelentés kereskedelmi tevékenységhez
"Igazolás működési engedély kiadásáról" tartalmát érintő adatváltozásról.
Bejelentés kereskedelmi tevékenységhez
Az üzlet használatára jogosult személyében történt változásról - 2009. október 1. előtt kiadott "működési engedély" birtokában gyakorolt kereskedelmi tevékenység esetén.
Méhészkedés bejelentő lap - éves kötelező
Méh bejelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Méh kijelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Fakivágási Kérelem
Építésügyi hatósági kérelem