Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Közérdekű dokumentumok » A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Egyéb

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Egyéb


Véleményezés levélben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.), illetve elektronikusan az e-ugyfel@gyomro.hu Email címen lehetséges.

2016-12-09 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásának összefoglalója
2016-04-15 - A társadalmi egyeztetésre bocsátott Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez szükséges véleményezések összefoglalója
2016-04-15 - Meghívó Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.04.18-i ülésére
gyömrő térkép
Közlekedési tábla térkép
Gyömrő A Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Módosítása
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv módosításának tervezetét.
Gyömrő Településszerkezeti Tervének Részleges Módosítása a Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozóan
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv módosításának tervezetét.
Gyömrő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
Szociális Koncepció
Sport koncepció
Környezetvédelmi Program
Gazdasági Program
Esélyegyenlőségi Program
Városközpont Végleges Akcióterületi Terv
Közoktatási Intézkedési Terv III.
Közoktatási Intézkedési Terv II. 2010
Közoktatási Intézkedési Terv I.