Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Közérdekű dokumentumok » A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Társadalmi egyeztetés

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Társadalmi egyeztetés


Véleményezés levélben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.), illetve elektronikusan az e-ugyfel@gyomro.hu Email címen lehetséges.

2017-09-18 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése
2017-09-18 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a városi önkormányzati jelképről és a "Gyömrő" név használatáról szóló rendelet-tervezetének véleményezése
2017-09-18 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezet
2017-07-20 - Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rend. összefoglalója
2017-07-20 - Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a parkoló építés pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 38/2003.(XII.22.)sz. rend. összefoglalója
2017-07-20 - Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település egyes területeire való behajtás rend. és a fizetendő díjakról szóló 2/2008(I.21.)sz. Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról szóló rendelet-tervezet összefoglalója
2017-06-29 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotásáról
2017-06-29 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a parkoló építés pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendelet módosításáról
2017-06-28 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
2017-06-14 - Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről és meghívó lakossági fórumra,
2016-12-09 - Társadalmi egyeztetésre bocsátott a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásának összefoglalója
2016-04-15 - A társadalmi egyeztetésre bocsátott Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez szükséges véleményezések összefoglalója
2016-04-15 - Meghívó Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.04.18-i ülésére
gyömrő térkép
Közlekedési tábla térkép
Gyömrő A Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Módosítása
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv módosításának tervezetét.
Gyömrő Településszerkezeti Tervének Részleges Módosítása a Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozóan
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv módosításának tervezetét.