Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Iskolák

Iskolák

Gyömrői Weöres Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Címe: 2230 Gyömrő, Fő tér 2/b
Telefonszáma: +36 29 330 135
Faxszáma: +36 29 330 135
E-mail címe:
Honlap címe: www.weoresiskola.hu
Igazgató neve: Spaitsné Rónaszéki Mária
Egyéb vezetok: Csontos Illésné - alsós igazgatóhelyettes, Oláh Mariann - felsős igazgatóhelyettes, Soós Judit - adminisztációs igazgatóhelyettes
Nyitvatartási ido: 7.00-16.45
Kapcsolattartó: Spaitsné Rónaszéki Mária

Az intézmény bemutatása:

Intézményünk, a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú intézményként Gyömrő város legnagyobb oktatási intézménye, három telephelyen működik. Az általános iskolai oktatást 750 tanulónak biztosítjuk 32 osztályban, míg a művészeti oktatást település szinten szervezzük meg több mint 200 gyermek számára. Kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük diákjaink számára a saját fejlődési útvonaluk támogatását, saját személyiségfejlődésük megsegítését. Az intézményben dolgozó pedagógusok számára is fontos, hogy mind a pedagógiai munkában végzett szakmai fejlődést, mind a művészeti oktatásban elért eredményeinket a város széles körben megismerje.
Az intézmény feladatellátásából adódóan - többcélú intézményként - a város kulturális életének vérkeringésében folyamatosan jelen vagyunk. Szakmai munkánk eredményeit is szívesen bemutatjuk az érdeklődő intézmények számára akár a pályázatok során megvalósuló szakmai rendezvényeken vagy intézményünk pedagógusai által szervezett továbbképzések keretében. Mentor intézményként továbbképzési lehetőséget biztosítunk a tankerületünkben tanító pedagógusoknak az intézményünkben működő kéttanítós modell megismerésére. A városi programok szervezése kapcsán jól működő, napi kapcsolatokat alakítottunk ki a városi intézményekkel, civil szervezetekkel. Az elmúlt időszakban megvalósult pályázatok (TÁMOP 3.1.4, TÁMOP 3.4.3) és a folyamatban lévő pályázatok (Comenius és Erasmus+ ) is támogatják a szülőkkel való kapcsolattartás újszerű lehetőségeit.
Az intézményben zajló szakmai munka hatékonyságának és eredményességének javítása érdekébe a nevelőtestület által elfogadott közös célrendszert összehangoltuk azokkal a lehetőségekkel (pályázati), amelyeket a külső környezet kínál. Így 3 fő irányba terveztük meg innovációs lépéseinket: tehetséggondozás, fejlesztés-felzárkóztatás, mérés-értékelés.
Intézményünk tanévzáró ünnepségén átadásra kerül a szülői munkaközösség által alapított Weöres Sándor-díj és az intézmény Tehetséggondozó műhelye által alapított Tehetség-díj, az alapítók által megjelölt feltételeket teljesítő diákjaink számára. Minden év májusában megrendezésre kerül a Weöres nap, amelyen diákjaink és a szülők számára egész napos programot szervezünk.

Intézményünkben a szakos ellátottság 100%-os. Az integrált nevelést 3 gyógypedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 1 mentálhigiénés végzettséggel rendelkező pedagógus segíti.
Az elmúlt 5 évben intézményünk telephelyei megújultak, bővültek a volt fenntartó önkormányzat segítségével. 2013-tól a működtetői feladatokat továbbra is városunk önkormányzata látja el.

Alsó tagozatunk két telephelyen működik:

Csokonai utcai egység:
Címe: 2230 Gyömrő, Csokonai u. 58-60.
E-mail címe:
Telefonszáma: +36 29 331 444

Erzsébet utcai egység:
Címe: 2230 Gyömrő, Erzsébet u. 18-24.
E-mail címe:
Telefonszáma: +36 29 330 043

Barátságos, szeretetteljes légkör várja a Weöres Sándor Iskolába lépő kisdiákokat. Számos rendezvénnyel igyekszünk megfelelő átmenetet biztosítani az óvoda és az iskola között. A beíratott elsősök májusban külön foglalkozáson ismerkedhetnek meg leendő osztálytársaikkal és a tanító nénivel, hogy szeptemberben már ismerősként üdvözölhessék egymást. A szülők számára ezzel egy időben előadást szervezünk az iskolakezdéssel összefüggő kérdésekről.

A tanítási órákon kiemelt figyelmet kap a tevékenység-központú módszertan. A játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása domináns a tanulási folyamatokban. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanulás alapja a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés legyen.

A tanítási órák után gazdag szabadidős kínálatból választhatnak tanulóink. A szabadidős tevékenységek színes palettáján minden gyerek megtalálhatja azt, ami számára a legvonzóbb, amiben a legtehetségesebb.

A napközis foglalkozások segítik a tanórákra való felkészülést, a tanulási technikák elsajátítását ez mellett a tartalmas időtöltésre is lehetőségük van diákjainknak. Szülői igény esetén a gyerekek délutáni foglalkozását 16 óra 45 percig biztosítjuk a napközi keretében.

Részletes információk az intézményben zajló szakmai, szabadidős tevékenységekről az iskola honlapján találhatók.

Kiemelkedő intézményi eredményeink 2014-ben:
2014. Kiválóra minősített akkreditált Tehetségpont
2014. Mentor intézményi cím
2014. ÖKOISKOLA cím

Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Címe: 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 79-81.
Telefonszáma: +36 29 330 039
Faxszáma: +36 29 330 039
E-mail címe:
Honlap címe: www.rakoczigyomro.atw.hu
Igazgató neve: Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla
Igazgatóhelyettes: Béki Viktória
Ügyfélfogadási idő: 8.00-16-00
Nyitvatartási idő: 7.00-17:00
Kapcsolattartó: Dédesi-Tózsáné Pamlényi Csilla igazgató
Iskola logója

Az intézmény bemutatása:

Iskolánk családias légköre sok előnyt jelent az itt tanulók és tanítók számára. Kihasználtságunk és szakos ellátottságunk 100 %-os. 220 tanulónk van. 2015-ben a nyolc évfolyamos képzés fennállásának 60. évfordulóját ünnepeltük. Múltunk gazdagsága biztos gyökereket teremt a jövő építéséhez. Névadónk, II. Rákóczi Ferenc alapja hagyományőrzésünknek. Jó kapcsolatot ápolunk a Rákóczi Szövetséggel. Tanulóink közül egy tucatnyi diák tagja a Magyarország Felfedezői Szövetségnek. Fontosnak tartjuk a határon túli magyarokkal a kapcsolattartást. 2009-től ökoiskolaként működünk, környezettudatos szemléletünk azonban 1992-ig vezethető vissza.
A 2015-2016-os tanévben valósítjuk meg az „Otthon az erdőben” pályázaton keresztül a Tőzeges Tanösvényt a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és Gyömrő Város Önkormányzata segítségével. A tervező és alkotó munkában jelenlegi és volt tanítványaink mellett egy rajzversenyen keresztül bevonjuk a város többi kisdiákját is. 2016 januárjától az Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedhetünk. Nem csak hirdetjük, mindennapjainkat is átszövi a környezettudatos viselkedés, mely célja a fenntartható fejlődés segítése és a példamutatás.
Oktató-nevelő munkánk kiemelt feladata az integráció megvalósítása. A felzárkóztatás és tehetséggondozás egyformán fontos számunkra. Pedagógusaink innovatív módszereket, technikákat alkalmaznak, és szívesen tanulnak egymástól. Iskolánk rendelkezik saját fejlesztő pedagógussal. A nagy létszámú osztályainkban asszisztensek segítik a tanítók munkáját.
A városi és- területi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtanak tanulóink, de házi egészségvetélkedőn, komplex, olvasó, író, angol és Kazinczy-versenyen is megmérettethetik magukat.
Országos és európai szintű projektekben is részt veszünk. (Te szedd!, Kihívás napja, Európai Hulladékcsökkentési Hét)
Példaértékű diákjainkat, szülőinket, támogatóinkat Rákóczi- diplomával jutalmazzuk.
Tanulóink szabadidejükben számos szakköri foglalkozás közül válogathatnak. Ingyenes a részvétel a kézműves, tájfutás, torna, foci, angol és informatika szakkörökön és az öko klubbunkban. Felmenő rendszerben testnevelés óra keretében bevezettük a néptáncoktatást.
A gyógytestnevelést saját testnevelőnk tudja biztosítani a gyerekeknek.
Fontosnak tartjuk a jó partneri kapcsolatokat. Az iskola működtetőjén (Gyömrő Város Önkormányzata), fenntartóján (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete), volt tanítványainkon és a támogató szülői munkaközösségen túl számos egyesület, vállalat, egyéni vállalkozó segíti rendezvényeinket, akcióinkat.
Minden évben megrendezésre kerülő programjaink: őszi főzés és- akadályverseny Péteriben (szülők-gyerekek-pedagógusok), őszi és tavaszi bál, Szülők-nevelők bálja, Városi sakkverseny, nemzeti ünnepeink, jeles napok, Egészséges életmód napok, Únyi István rajzpályázat, ovisuli foglalkozások, nyílt napok, színházlátogatások, farsang, Anyák napja, gyereknap, LEG-ek kirándulása, osztálykirándulások, nyári táborok, túrák, határon túli kirándulások.

Iskolánkkal, tevékenységeinkkel kapcsolatos részletes információkat honlapunkon, Facebook oldalunkon (Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) és a Gyömrő Újságban tesszük közzé.

Gyömrői Fekete István Általános Iskola

1. telephely címe: 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5-7.
Telefonszáma: +36 29 331 311
Faxszáma: +36 29 331 311
E-mail címe:
Honlap címe: www.fekete-gyomro.sulinet.hu
Igazgató neve: Hajdú András
Egyéb vezetők: Kostenszky Gábor igazgatóhelyettes, Olaszné Kovács Andrea igazgatóhelyettes
Nyitvatartási idő: tanítási napokon 6.30-17.00
Kapcsolattartó: Hajdú András igazgató

Az intézmény bemutatása:

A Gyömrői Fekete István Általános Iskola jogelődje a 4. sz. Általános Iskola és Szakiskola. Az általános iskola 17 osztályába 426 tanuló jár (2014. októberi adat). A felső tagozatos tanulók a Kossuth Ferenc utcai főépületben tanulnak, az alsó tagozat nyolc osztálya a Jókai u. 43. szám alatt épült új iskolarészben működik.
A hagyományos pedagógiai értékeknek megfelelően tanulóinkat tisztességre, rendre, fegyelemre neveljük, az iskolában olyan légkör megteremtését tartjuk fontosnak, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében:

  • A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk.
  • A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.
  • A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
  • Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük.
  • Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére a tanulmányi munkában és egyéb problémáinak megoldásában.
  • Az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között.

Az iskolában a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. A nevelők szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.

Hagyományaink, rendszeres programjaink: őszi egynapos osztálykirándulás, iskolai karácsonyi ünnepség, farsangi bál, Fekete István Napok (április), gyermeknap, tavaszi osztálykirándulások (2-3 napos), nyári táborok.

Az iskolában szervezett szabadidős programokat, valamint a tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulókat a szülői munkaközösség által működtetett "Együtt az iskoláért" Alapítvány évente 2 millió Forinttal támogatja.