Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Összefoglaló a közmeghallgatásról

Összefoglaló a közmeghallgatásról

Hétfőn este a Hankó István Művészeti Központban lezajlott Gyömrő Város Önkormányzata képviselő-testületének 2022-es közmeghallgatása. Az eseményre mintegy 60-70 lakos jött el, akik szabadon kérdezhettek a testületi tagoktól. A közmeghallgatáson részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is, akihez szintén érkezett kérdés az este során.


Elsőként Kisberk Szabolcs lépett a mikrofonhoz. A Mi Hazánk Mozgalom kommunikációs vezetője a parlamenti párt gyömrői szervezetének elnökeként Gyenes Levente polgármester ügyéről beszélt hosszasan, majd végül arra kérte a képviselőket, hogy nyilatkozzanak arról, őket kihallgatta-e a hatóság az ügyben? A képviselők mind elmondták, hogy semmilyen megkeresés, kihallgatás részesei nem voltak, ahogy azt az Önkormányzat korábban már közölte. Egyedül Gyenes Dorottyát hallgatták meg tanúként, de sem gyanúsítás, sem egyéb eljárás nem indult. Ezt követően Kisberk úr a városi sportcsarnok tetején lévő napelemekről kérdezett. Tóth János alpolgármester válaszában elmondta, a beruházást évekkel ezelőtt a városi sportklub bonyolította le. Nemrég szakemberek bevonásával felülvizsgálták a működését, mely során megállapították, hogy megfelelően működik és termel a rendszer. Hamarosan megérkezik a szolgáltatóval az elmúlt évekre vonatkozó elszámolás itt, amit nyilvánosságra fognak hozni.

 

Jónás Adél és jogi képviselője a LÉDA Bt. nevében szólalt fel. A Liget lakóparkban általuk épített ingatlan (lakások és üzletek) kapcsán korábban adtak be rákötési kérelmet, de azt eddig nem kapták meg. Meglátásuk szerint még a rákötési moratórium előtt megtették a szükséges lépéseket, így kérték a városvezetés hozzájárulását. Alpolgármester úr ígéretet tett az ügy felülvizsgálatára, melynek eredményéről írásban tájékoztatja majd az érintettet.

 

dr. Tóth János korábbi önkormányzati képviselő nem konkrét kérdéseket fogalmazott meg, inkább néhány megfontolandó észrevételt tett a testület felé. Ezek között szerepelt egyes utcák kapcsán a balesetveszélyes helyzetek megoldása, valamint a szükséges fakivágások utáni fapótlások. Szintén beszélt a Mendei út, Dózsa György út, Bajcsy-Zsilinszky út forgalmának esetleges visszaszorításáról is, mivel meglátása szerint egyes napszakokban képtelenség átkelni ezeken az utakon. Megemlítette, hogy továbbra is nagy szükség lenne kerékpárutak kialakítására. Alpolgármester úr megköszönte a tanácsokat, melyeket próbálnak majd megfogadni.

 

Márkus Róbert a Tőzeges utcai lakosok nevében is szólva több kérdést intézett a testület felé. Elsőként arról érdeklődött, hogy a Tőzeges, Vadkacsa és Nádas utcák tekintetében mikorra várható az utak szilárd burkolattal való ellátása. Tóth János válaszában elmondta, az önkormányzat azért vette át nemrég az utak kezelését, hogy pályázni tudjon a megvalósításra. Ez megtörtént, egyelőre még nem hirdettek eredményt. Ha az önkormányzat kap forrást, mindenképp megvalósítják, ha nem, akkor meg kell vizsgálni, honnan tudna erre a város előteremteni közel száz millió forintot.
Második felvetésként elhangzott, hogy a Tőzeges utca vége balesetveszélyes, mivel sittel lett feltöltve, és különböző dolgok állnak ki a földből. Alpolgármester úr jelezte, megnézik az érintett szakaszt, és lépnek az ügyben.
Végezetül arra volt kíváncsi Márkus úr, hogy az önkormányzat által elnyert 300 millió forintos pályázati pénzből hol valósul majd meg a csapadékvízelveztő-rendszer felújítása. Tóth János kifejtette: eredetileg a Dózsa György és Bajcsy Zsilinszky utak lettek volna érintettek, de mivel időközben ez állami beruházás keretében megvalósult, így módosultak a tervek és az Annahegyi, valamint a Kisfaludy utcában végzik el a munkálatokat, érintve a Fromm Antal utca környékét és a piacnál található záporvíz tározót.

Zárszóként lakosunk felhívta a figyelmet, hogy több testületi ülés jegyzőkönyve is hiányzik a városi honlapról. Ennek pótlását hamarosan elvégzi a polgármesteri hivatal.

 

Ferenczei Éva Szent Imre utcai lakosként arról érdeklődött, hogy az idén lezajlott felújítás véglegesnek tekinthető-e? Meglátása szerint már most problémás az utca, ami csak rosszabb lesz. Tóth János elmondta, forráshiány miatt csak részben valósult meg a terezett útfelújítás. A városvezetés tervei szerint a Szent Imre utca az Állomás utcától az Erzsébet utcáig új aszfaltszőnyeget kap. Erre érkezett is árajánlat, 37 millió forintért. Jelenleg a források keresése zajlik.

 

Kis-Szótér Andrea Szűcs Lajoshoz intézett kérdést az országos sajtóban megjelent orvosi ügyeleti rendszer átalakítása és annak gyömrői vonatkozása kapcsán. Képviselő úr válaszában arról beszélt, hogy amit tudni lehet azok csak tervek, melyek azt célozzák meg, hogy az egész országban úgy alakítsák át az ügyeleti rendszert, hogy mindenhol egységes szolgálati minőséget érhessenek el a lakosok. Döntés semmiről sem született, így azt sem tudja megerősíteni, hogy Gyömrőn megszűnne a helyi ügyelet.

Kovács Sándor arra volt kíváncsi, hogy igazak-e azok a hírek, mely szerint a városi piac nem rendelkezik működési engedéllyel? Alpolgármester úr megnyugtatta: bár korábban valóban voltak adminisztratív gondok, a piacnak minden engedélye megvan, így a működési is.

 

Következő kérdezőként Szabó István lépett mikrofonhoz, aki a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezet elmúlt időszakának kommunikációs stílusát sérelmezte, melyen szerinte változtatniuk kellene. Ezt követően azzal a kérdéssel fordult Szűcs Lajoshoz, hogy szerinte valóban ellenzéki politikus-e Gyenes Levente, ahogy sokan állítják. Képviselő úr válaszában kifejtette: a helyzet egyértelmű, hiszen Gyenes Levente és a városvezetés képviselői olyan egyesület színeiben indultak, melyet egyetlen parlamenti párt sem támogatott.
Hozzátette: magánemberként lehet bármit gondolni vagy mondani Gyenes Leventéről, de polgármesterként annyit tett Gyömrőért, amit soha senki más.

 

Mezey Attila korábbi polgármester kisgyerekes apukaként arról érdeklődött, hogy a korábban általa játszótérnek megálmodott Baross utca – Dózsa György utca sarkán lévő területet miért adta el a városvezetés, miért nem valósították ott meg a tervezett fejlesztést. Tóth János válaszában elmondta, egy olyan mocsaras, lápos területről van szó, mely gyakorlatilag alkalmatlan lett volna játszótér kialakítására, nem beszélve arról, hogy egy nagy forgalmú út mellett helyezkedik el. Emiatt döntöttek az értékesítés mellett. Kiemelte, tervezik játszótér építését a SPAR melletti területen.


Kolozsi-Tóth Judit azt szerette volna megtudni, hogy tervezik-e a helyi busz menetrendjének módosítását, valamint hogy nem lehetne-e sűrűbben kiadni a Gyömrő újságot?
Alpolgármester úr elmondta, hogy a busz kapcsán a járatszámokon nem fognak tudni változtatni, de azt figyelik, hogy mikor mennyire kihasznált az adott járat, így finomhangolásra van mód. A városi újság lapszámának csökkentése gazdasági döntés volt. Elképzelhető, hogy a jövő évben kisebb terjedelemben, de sűrűbben jelenhet majd meg.

 

Csík Szabolcs két kérdést fogalmazott meg. Egy telekkel kapcsolatos építési kérdésben a helyi építési szabályzatról szeretett volna többet megtudni. Erre Túróczi Károly, az önkormányzat műszaki irodájának kollégája reagált, aki elmondta: van érvényes HÉSZ a városban, de jelenleg átdolgozás alatt van. Ez a folyamat remélhetőleg hamarosan lezárul.
A második kérdése – egy korábbi felvetést megismételve – a testületi ülések jegyzőkönyveinek elérhetőségére vonatkozott. Erre reagálva Tóth János azt mondta, hogy december közepére minden anyag elérhető lesz a gyomro.hu oldalon.

 

Utolsó kérdezőként egy Kassai utcai lakos lépett mikrofonhoz, aki a 31-es út kapcsán érdeklődött az elkerülő nyomvonaláról. Tóth János elmondta, a 31-es út kérdése kiemelt állami beruházás. Nemrég részt vett egy környezetvédelmi egyeztetésen, ahol azt a tervet vázolták, mely szerint a Petőfi és Erzsébet telep között, a Liget lakóparnál fog haladni az út kéreg alatt. Ennek a városvezetés nem örül, a tervet nem támogatják, de beleszólásuk nincsen. Szűcs Lajos annyival egészítette ki, hogy elfogadott terv még nincs ennek kapcsán.


A liget lakóparhoz kapcsolódva még két kérdést tett fel a hölgy: az utak kapnak-e új kopóréteget, valamint tesz-e valamint a városvezetés a közlekedésbiztonság javítása érdekében? Ezek kapcsán alpolgármester úr arról beszélt, hogy a lakóparki utak állapotát felülvizsgálják, ha szükséges, lépéseket tesznek majd. Az útkereszteződésekben a kiemelt lassítók megvalósítása nincs elvetve, anyagi forrás kérdése.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a közmeghallgatáson! A közmeghallgatás teljes egészében látható lesz a SIGNAL televízióban, valamint a csatorna facebook oldalán.

  

Hauser Antal, 2022-11-22 13:35:49

« előző következő »