Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról

Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról

Bölcsődei beiratkozás

Óvodai beiratkozás

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI és HELYSZÍNEI:

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany - és Fejlesztő Óvoda


Bóbita Óvoda és Fejlesztő óvoda: 2022. 04.25. és 2022.04.26. /800 – 1800 /
(Pázmány u. 52. vezetői szoba)

Arany Óvoda : 2022. 04.27. és 2022.04. 28. /800 – 1800 /
(Arany János u. 28. vezetői szoba):

Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-és, Tündérsziget Óvoda

Mesevár Óvoda és Tündérsziget Óvoda : 2022. 04.25. és 2022.04.26. /800 – 1800 /
(Kossuth Ferenc u. 24. vezetői szoba)

Varázskert Óvoda : 2022. 04.27. / 800 – 1800 /
(Dózsa György út 1.vezetői szoba.)

Kastélydomb Óvoda : 2022. 04. 28. /800 – 1800/
(Gróf Pálffy utca 1-5. vezetői szoba)


Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek személyazonosításra alkalmas dokumentum (lakcímkártya, ha van személyigazolvány – nem kötelező),
- szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat),
- Fejlesztő Óvodai beiratkozás esetén, óvodai szakvélemény és – ha a gyermek részt vett a szakértői bizottsági vizsgálaton – a szakértői szakvélemény fénymásolata is szükséges.

A 2022/2023. nevelési évben óvodaköteles az a kisgyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Gyömrő Város Önkormányzata a kisgyermekeket elsősorban a lakhelyük szerinti körzetes óvodába kívánja elhelyezni, de a jogszabály - abban az esetben, ha a körzetes óvodában a jelentkezők száma meghaladja az felvehető gyermekek számát, – lehetőséget biztosít a fenntartó részére – meghatározott eljárási rend betartása során – arra, hogy a település másik – nem körzetes – óvodájába is elhelyezhesse a gyermekeket.

• Óvodába a 2022. évi beiratkozási időszakban kötelező beíratni azt a kisgyermeket, aki 2022.augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
• A gyermeket abba az óvodába kell beíratni, ahová körzetileg tartozik.
• Amennyiben nem a kijelölt óvodába szeretnék gyermeküket beíratni, 2 példányban kitöltött kérelmet kell benyújtani, a körzetes óvodába és abba az óvodába, ahova a felvételt kérik. Ezt követően az intézményvezetők döntenek a kérvény elbírásáról. Formanyomtatvány az óvodákban, illetve a honlapokon megtalálható.
• Annak a szülőnek, aki óvodai kötelezettség alóli felmentést kér gyermeke számára, a Kormányhivatalhoz kell kérvényt benyújtania, de az óvodába történő beíratás ebben az esetben is szükséges. A beiratkozás azon gyermekek számára is kötelező, akik az előző nevelési évben a Kormányhivataltól felmentést kaptak.
• Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással-, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2022. június 17-ig (a beiratkozáskor kért módon) írásban értesíti a szülőt.
• A gyermekek felvétele nem beiratkozás sorrendje szerint történik, hanem a törvény által meghatározott szabályozás szerint.

Az óvodákhoz tartozó felvételi körzetek

Bóbita Óvoda (székhely)
Ady E. u., Apafi u., Bubik tanya, Buzogány u., Csemetekert, Csokonai u., Dobó u., Ernő u., Eskü u., Frangepán u., Felvidéki u., Fürdő u., u., Határ u. 1-től, 42-ig., Hattyú u., Hársfa u., József A. u., Károly u., Klapka u., Kinizsi u., Kossuth L. u. 20/47-től, Liszt F u., Mátyás király u., MÁV őrház, Mendei u., Pázmány u., Rudolf u., Sárkány u., Fő tér, Szt. Imre u. 1-től 34/69-ig., Szt. István út 17/28-tól, Táncsics M út 1-től 37/66-ig.

Fejlesztő Óvoda (telephely1)

Gyömrő Város Önkormányzat közigazgatási területe

Arany Óvoda (telephely2)

Arany J. u., Állomás u., Árva vár u., Beregszászi u., Bille telep, Bimbó u., Darányi u., Erzsébet u., Fogarasi u., Gyóni G. u., Határ u. 44-től, 83-ig., Köztársaság u., Madách u., Maglódi u., Máramaros u., MÁV Kisállomás, Nefelejcs u., Orgona u., Rózsa u., Rózsaszál u., Segesvári u., Szabolcs u., Szt. Imre u.-36/71-től 104/187-ig, Toldi u., Turul u., Wekerle u.

Mesevár Óvoda (székhely)és Tündérsziget Óvoda

Andrássy u., Attila u., Árpád u., Bajza u., Baross u., Bánáti u., Bercsényi u., Bethlen G. u., Bocskai u., Boglárka utca., Deák F. u., Dózsa Gy. út 70-tól - ig, Eötvös u., Gyöngyvirág u., Jókai u., Kassai u., Kálvin u., Kóczán út, Kossuth F. u., Kölcsey F. u., Levél u., Liliom u., MÁV Nagyállomás, Petőfi u., Rákóczi F. u., Rozsnyó u., Simon M. tér, Szegfű u., Széchenyi u., Szt. István út 2-től végig páros oldal, Szt. István út 17-től, -és 28-tól, Táncsics M út 39/68-tól 140/153-ig, Tulipán u., Vadvirág u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zenta u., Zrínyi u., Tompa u.

Varázskert Óvoda (telephely 1)

Akácfasor, Bajcsy-Zsilinszky 55-től végig és 72-től végig, Béla utca, Csillag K. u., Dózsa Gy. út 1-től 69-ig, Dózsa Gy. út 2-től 68-ig, Fromm A. u., Gróf Teleki u., Gumi út, Halas köz, Hunyadi utca, Lengyel u., Kastély köz, Kisköz, Kislápos út., Kossuth köz, Kossuth L. tér, Kossuth L. u. 18/45-ig, Malom u., Mányaréti út, Munkás u., Öregszőlők útja, , Péteri út., Puky u., Rózsahegyi út, Sás út, Só u., Szent István út 1-től 15-ig, Szilas út, Tövesmajor A és B épület, Tövesmajori út, Üllői út, Vásártéri út, Viola u., Vincellér út,

Kastélydomb Óvoda (telephely 2)

Annahegyi u., Bajcsy-Zsilinszky 1-től 53-ig és 2-től 70-ig, Cifra út., Degenfeld utca., Eperfasor u., Farkasdi út, Festetics utca, Gróf Almássy utca, Gróf Pálffy u., Gyömrői A., Kisfaludy u., Lakatos Tibor utca, Öreghegyi u., Pál M. u., Pataki lakótelep, Pátria u., Tóth J. u., Tövesmajor C, D, E épület, Újmajor, Zichy u.

 


A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNE:


Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Tompa u. 21.,vezetői szoba)

2022. április 25 - 27. /8:00 – 16:00/

Helyszíne:
Bölcsőde és Gyermekközpont (vezetői szoba)
(2230 Gyömrő, Tompa u. 21.)


A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek születési anyakönyvi kivonata + a családban nevelkedő további gyermekek anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája
• a gyermek személyazonosításra alkalmas dokumentum (lakcímkártya, ha van személyigazolvány – nem kötelező)
• szülői személyi igazolvány, lakcímkártya (amennyiben releváns, a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról szóló bírósági ítélet, gyámhivatali határozat)
• mindkét szülő munkáltatói igazolása

A bölcsőde vezetője a felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, 2022. június 17-ig (a beiratkozáskor kért módon) értesíti a szülőt.
  

Tóth Ádám, 2022-03-07 14:17:58

« előző következő »