Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Felhívás vendéglátó egységek üzemeltetőinek

Felhívás vendéglátó egységek üzemeltetőinek

A Gyömrői Polgármesteri Hivatal Jegyzője nevében eljáró Jegyzői Iroda (a továbbiakban: kereskedelmi hatóság) tájékoztatja a vendéglátó üzletek üzemeltetőit,
hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 31. §. rendelkezései alapján a vendéglátó üzlettípust a kereskedő 2021. március 31. napjáig volt köteles bejelenteni a jegyzőnek, azonban ezen kötelezettségének még számos kereskedő nem tett eleget, erről szóló egyéni megkereséseink és felhívásaink eredményeképpen sem.
A Korm. rend. 27. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni.
Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezártatja.
A fentiekre tekintettel ezúton is felhívjuk az érintett kereskedőket, hogy bejelentési kötelezettségüknek haladéktalanul szíveskedjenek eleget tenni, és az adatváltozás bejelentést az elektronikus ügyintézésnek megfelelően az e-papír szolgáltatáson keresztül megtenni.
 

Nádasi Norbert, 2021-09-10 13:32:28

« előző