Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Partnerségi együttműködés

Partnerségi együttműködés

 

A PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁSI HATÁRIDEJE 2021. 06. 30-ÁN LEJÁRT!

 

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette Gyömrő Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítását Gyömrő 45/2/, 45/5, 219/3, 0121/14 területekre vonatkozóan.

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint az államigazgatási szervekkel történő véleményeztetés előtt a tervmódosítást a lakosság és a partnerség is észrevételezheti.
A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a partnerségi rendeletben megnevezett partnerek élhetnek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi partnerségi rendelettel szabályozott Lakossági fórum megtartására a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (4) bekezdésének 26. pontja által újból hatályba léptetett, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020/XII.2./ Korm. rendelet van érvényben, amely az egyeztetést az alábbiak szerint határozza meg:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
a) a településképi követelményekről szakmai konzultációt - ezen belül szakmai tájékoztatást - tartani elektronikus úton is lehet,
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,
d) a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,
e) a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő,
(2) Elektronikus útnak minősül
a) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,
Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a pmhiv@gyomro.hu email címre elektronikus úton, vagy a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Fő tér 1. postai címre juttassák el a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2021. 06. 15-től – 2021. 06. 30-ig
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Gyömrő, 2021. június 15.

Gyenes Levente s.k.

Partnerségi együttműködés

Teszárik-Böjti Zsuzsa, 2021-06-15 09:42:59

« előző következő »