Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Gyömrői Tófürdő Rajzversenyének szabályzata

Gyömrői Tófürdő Rajzversenyének szabályzata

Gyömrői Tófürdő „Gyereknapi rajzverseny ” nyereményjáték
Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

I. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nyereményjáték
Gyömrő Város Önkrományzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. május 31. és június 21. között a Gyömrői Tófürdő Facebook-oldalán nyereményjátékot hirdet gyermekek részére (a továbbiakban: Játék), melynek keretében a résztvevőknek a fürdővel kapcsolatos rajzokat kell beküldeniük.
A Játék során a Játékosoknak 2020. június 14. vasárnap 23:59 óráig kell a lefotózott rajzot beküldeni a tofurdo@gyomro.hu e-mail címre. 2020. június 21-ig a Tófürdő szakértő zsűrije kiválasztja a legjobb alkotásokat, illetve 2020. június 17. szerda 24.00 óráig kiteszi Gyömrői Tófürdő Facebook oldalára a képeket, amelyekre like-okkal lehet szavazni június 21-ig.)
A Játék szervezője az Önkormányzat. (székhelye: 2230 Gyömrő Fő tér 1)
A Játékban részt vevő személyek
A Játékban 14 év alatti gyermekek vehetnek részt törvényes képviselőjük segítségével. A Játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki a pályáztatni kívánt gyerekrajzot készítő gyermek törvényes képviselője, és a Facebook közösségi oldalon érvényes regisztrációval rendelkezik. A gyermek törvényes képviselője az általa beküldött pályázattal hozzájárul kiskorú gyermeke Játékban történő részvételéhez.


A Játék leírása
Az Önkormányzat 2020. május 31-én a gyereknap alkalmából rajzpályázatot hirdet, amely a 2020. június 21. 24:00 óráig tart.
A Játékosok a Játék során a Tófürdő Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/gyomroi.tofurdo/), rajzukról fényképet küldhetnek a tofurdo@gyomro.hu e-mail címre. A Játékosok a Tófürdővel kapcsolatos rajzok fényképének e-mail-en keresztüli elküldésével elfogadják a jelen Játékszabályokat, annak részvételi és adatkezelési feltételeit. A rajzok készülhetnek színes ceruzával, zsírkrétával, filctollal, temperával, vízfestékkel.
Az Önkrományzat szakértő zsűrije által legjobbnak ítélt rajzokat, valamint a Tófürdő Facebook-oldalán közzétett , legtöbb like-ot kapó rajzok beküldői Nyereményben részesülnek. A győztes rajzokata Facebook oldalon teszi közzé Június 21-én 24:00-ig

A Játék időtartama
A Játék 2020. május 31. és június 21. között tart.

Ha technikai hiba vagy bármilyen más körülmény miatt a Játékot tartalmazó poszt megsemmisül, a Játék értelemszerűen egy munkanappal meghosszabbodik.

Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a rajzról készült fénykép e-mailben történő beküldésével lehet

Nyeremény
A Játék nyereménye korcsoportonként: 1. helyezett:  4-4 fürdő belépő 15-15 perc lakeboardozás és 1db óriáspizza. Közönségdíj:4-4 fürdő belépő 15-15 perc lakeboardozás  A Nyeremény másra nem ruházható át és pénzre nem váltható át.

Nyertesek
A Nyertesek kiválasztása az Önkrományzat erre a Játékra felállított szakértő zsűrije jelenlétében 2020. június 21-ig történik, valamint. A 2020. június 17 és 21. 16.00 óra között az oldalon közzétett albumban a legtöbb lájkot kapó kép beküldője Nyereményben részesül.


A Nyertesek értesítése
A Nyertesek törvényes képviselőjét emailben értesítjük. Amennyiben a Nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart, és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy az Önkrományzat jogosult a Nyeremény átadását megtagadni.
A Nyeremény átvétele
A Nyereményt az Önkrományzatnál (2230 Gyömrő Fő tér 1.) a Nyertesek törvényes képviselői személyesen vagy meghatalmazott útján vehetik át előzetes egyeztetést követően.

A Nyeremény átvételekor a Nyertes törvényes képviselője köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) nevét, valamint lakcímét igazolni. Amennyiben ezt nem tudja igazolni, a Nyeremény nem adható ki. Külföldi állampolgárok esetén útlevél vagy honosságuk szerinti fényképes személyazonosító szükséges. Amennyiben ezt nem tudja igazolni, a Nyeremény nem adható ki.
Amennyiben a Nyertes a megjelölt határidőig nem veszi át a Nyereményt, illetve magát érvényesen az előző pont szerint okmánnyal nem igazolja, úgy az Önkrományzat. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt nem adja ki, pótsorsolást nem tart.

Felelősség kizárása
Az Önkormányzat. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játék weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
Az Önkormányzat kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért.
Adatkezelés
A Játékban részt vevő személyek a Játékhoz kapcsolódó adatkezelésről a Játékszabályzat adatkezelési tájékoztatójából kaphatnak bővebb tájékoztatást. A Játékban résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul, hogy személyes adatait az Önkormányzat. bizalmasan, a nyeremények sorsolása, illetve azok átadása érdekében kezelje.
Egyéb
A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A Nyertesekről nem készül semmilyen jellegű médiatartalom.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek, úgy az Önkormáynzat az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, továbbá a trágár, a becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket használó kommentelőket az Önkormányzat. automatikusan kizárja a Játékból.
Az Ökormányzat. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet ezt követően haladéktalanul közzétesz Facebook-oldalán.


II. ADATVÉDKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Adatkezelő
Gyömrő Város Önkormányzata (2230, Gyömrő, Fő tér 1. a továbbiakban: Önkormányzat) a „A Tófürdő, ahogyan én látom” elnevezésű Nyereményjáték során Adatkezelőként jár el. Adatkezelő elérhetőségei:
Gyömrő Város Önkormányzata (2230, Gyömrő, Fő tér 1.)
e-mail: tofurdo@gyomro.hu
1.2. Adatok forrása
Az Önkrományzat a Játék során kizárólag a Játékostól származó személyes adatokat kezeli, közvetlenül az érintettektől veszi fel az adatokat.
1.3. Az adatkezelés célja
A Játékos a személyes adatai átadásával felhatalmazza az Önkormányzatot arra, hogy a Játék során a Nyeremény sorsolása és átadása érdekében az ahhoz szükséges keretek között – mint önálló adatkezelő – kezelje. Az adatkezelés célja a Játékosok közül a Nyertesek kiválasztása, a Nyertes való kapcsolatfelvétel és a nyeremények átadása, valamint a vonatkozó számviteli- és adójogszabályoknak való megfelelés.

1.4. Adatkezelés és adatbiztonság
Az Önkormányzat elkötelezett a Játékosok személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az Önkormányzat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az az adatok biztonságát garantálja.

2. A SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZ ADATKEZELÉS KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
2.1. Az Önkormányzat a jelen Játékkal kapcsolatos adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az Önkormányzat a Játékos személyes adatait a hozzájárulásuk alapján jogosult kezelni.
2.3. A Játék adatkezelése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett (Játékos) hozzájárulása.
A kezelt adatok: felhasználónév, név, e-mail-cím, telefonszám, lakcím.
Az adatkezelés időtartama: a Nyereményjáték lejáratától számított 30 (harminc) nap az adott Facebook bejegyzés és a kommentek tekintetében. A Nyertesek személyes adatai tekintetében a nyereményjáték átadását követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 8 év.
3. AZ ADATOK ŐRZÉSE ÉS AZ ADATBIZTONSÁG ELVEI
3.1. Az adatok őrzési helye: az Önkormányzat. székhelye (2230 Gyömrő, Fő tér 1.) és bérelt szerverparkja (Sigmanet)
4. JOGORVOSLAT
4.1. Az érintett (Játékos) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az Önkormányzat feltüntetett elérhetőségein.
4.2. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszékhez, vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
4.3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • honlap: http://www.naih.hu

    

Teszárik-Böjti Zsuzsa, 2020-06-17 15:32:29

« előző következő »