Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Állásajánlat - Iskolavédőnő

Állásajánlat - Iskolavédőnő

Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat –  iskolavédőnő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony  2020. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2230 Gyömrő, Szent István utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 A város meghatározott iskoláiban a védőnői feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnő
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Benyújtandó dokumentumok:
• fényképes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat során a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, azokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2019. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyömrői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:  16311/2019., valamint a munkakör megnevezését:  iskolavédőnő
• Elektronikus úton Horváthné Sutus Judit részére a sutus.judit@gyomro.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Gyömrő Város Önkormányzata / Dr. Mezey Attila polgármester, 2230 Gyömrő, Fő tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. július 26.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Gabriella nyújt a 06-29-330-117-es telefonszámon.

Oldal-Benkő Zsanett, 2019-06-19 14:09:36

« előző következő »