Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Meghívó Lakossági Fórumra

Meghívó Lakossági Fórumra

Tisztelt Lakosság!

Gyömrő Város Képviselő-testülete 222/2018. (X. 15.) Kt. határozatában kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről és a területre vonatkozó Településszerkezeti és Szabályozási terv részleges módosításáról döntött.

1. A módosítással érintett terület a gyömrői Tőzeges tó mellett, a Kossuth tér – Kossuth Lajos utca – Béla utca – Gumi út között helyezkedik el.

A jelenleg közpark területbe sorolt 149/21 és 149/6 hrsz ingatlanok átsorolása kertvárosias lakóterületbe, valamint közlekedési területbe. Az önkormányzat a szomszédos területen található lakóterületi funkciók kisebb bővítését tervezi, ezért szükséges a terület átsorolása kertvárosias lakóterületbe, és a hozzá kapcsolódó közlekedési területbe. A 149/21 hrsz-ú ingatlan kialakulásával egyidejűleg a 149/18 hrsz-ú területtel egyesülhet a Kossuth tömb két útja, a 133/15 és 150/4 hrsz-ú út. Az érintett területet a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Kossuth tömb feltárásához szükséges út kialakíthatósága érdekében.

2. A TSZT második módosítása a fenti átsorolás miatt előálló biológiai aktivitásérték (BAé) csökkenés kiegyenlítésére javasolt erdőövezeti átsorolás, amely terület a belterülettől délnyugatra található és mezőgazdasági területet érint.

A tervezési terület a közigazgatási terület dél-keleti szélénél, Péteri mellett helyezkedik el, és jelenleg még mezőgazdasági terület, a környezetében kertvárosias és kisvárosias lakóterületek valamint mezőgazdasági területek találhatók. Az érintett terület: 0121/14 hrsz., melyen belül az átsorolással érintett terület: 0,21 ha

A kiemelt fejlesztési területre vonatkozó szabályozás egyes paramétereinek módosítása un. tárgyalásos eljárásban történik.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos lakossági fórum időpontja és helyszíne:

2019. január 16. szerda, 18.00.,
Gyömrői Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő terem.
2230 Gyömrő, Szt. István u. 26.

A tervezett módosítás anyaga a honlapon december 12-től január 16-ig megtekinthető és véleményezhető a partnerségi egyeztetés szabályai szerint.

Írásbeli észrevételeiket, 2019. január 16-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba (2230 Gyömrő, Fő tér 1.) vagy az alábbi email címre: pmhiv@gyomro.hu

Várjuk az érdeklődőket a lakossági fórumon.

Dr. Mezey Attila
polgármester

          

Társadalmi egyeztetés tárgya

Meghívó lakossági fórumra

Tóth Ádám, 2019-01-09 07:43:35

« előző következő »