Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Gyömrő Város Önkormányzata a 189/2017. (IX.25.) számú határozata alapján csatlakozott a 2018. évi pályázati lehetőséghez.

Az előző évhez hasonlóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati eljárási rendje:

2012 őszétől a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történik a pályázatok kezelése a regisztrációtól a támogatások kifizetésének nyomon követéséig.

A pályázó feladata:

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Amennyiben a pályázó korábban már regisztrált a felületen, erre ismételten nem kell, hogy sor kerüljön. A régi jelszó használatával van lehetősége az oldalra belépni.
Az eljárásban részt venni szándékozók csakis az EPER-Bursa rendszer felületén tölthetik ki a pályázati űrlapokat, semmilyen más pályázati űrlapot nem adhatnak be az önkormányzathoz.
A rendszerben rögzített és véglegesített pályázati űrlapokat egy véglegesített, eredeti aláírt példányban (a kötelező mellékletekkel együtt) 2017. november 07. napjáig kell az Önkormányzatnál leadni. Az ez után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu

A pályázás feltételei az alábbiak:
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (10 hónap, azaz 2 tanulmányi félévre 2017/2018. tanév II. és a 2018/2019. tanév I. félévére pályázható):

  • állandó lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolása (eredeti, aláírt példányban)
  • igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • hátrányos szociális helyzet igazolása

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (3x10, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre pályázható. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 tanév):

  • állandó lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • igazolás benyújtása a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

A részletes pályázati kiírást az alábbi 2 linken a „Felhívás (doc)” menüpont alatt olvashatják:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/

Az Önkormányzat feladata:

A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan, rögzített kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük és a döntést 2017. december 07-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzítenie. Ezt követően az önkormányzat 2017. december 11-ig a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait.

A hátrányos szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumok listáját jelen felhívás mellékleteként a www.gyomro.hu weboldalon, és az önkormányzat facebook oldalán érhetik el.

Ha részt kíván venni a pályázaton, azt kérem keresse az alábbi elérhetőségeket.
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


Segítség kérés: a 29-330-011/102 telefonszámon: Gál Nikoletta előadó

Várjuk a pályázatokat!


Dr. Mezey Attila
polgármester
 

Tősér András, 2017-10-04 14:16:07

« előző következő »