Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Társadalmi vita: adóztassuk-e a belterületen tartott nagy mennyiségű haszonállatot?

Társadalmi vita: adóztassuk-e a belterületen tartott nagy mennyiségű haszonállatot?

Sokan keresték meg az utóbbi időben polgármesterünket a fogadónapján azzal, hogy élhetetlenné váltak körülményeik a szomszédságukban tartott sertésektől, kacsáktól és egyéb haszonállatoktól. Az új országos jogszabályok értelmében bárki, bármennyi haszonállatot tarthat udvarán, az állat-egészségügyi szabályok betartása mellett.

Ezzel a jogszabállyal hatályát vesztették azok az önkormányzati rendeleteink, melyek ésszerű keretek között próbálták tartani a haszonállat tartását városunk belterületén. Jelenleg csak egy olyan formát találtunk, amely igénybevételével valamilyen hatást tudunk gyakorolni. Ez pedig az, hogy bizonyos egyedszám felett külön helyi adót vetünk ki a haszonállatokra.

Kell ez? Szükség van erre Gyömrőn? Mennyire valós probléma ez városunkban?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mielőtt egy ilyen rendeletet a testület elé kerül, minnél szélesebb körben ismerjük meg lakosaink véményét erről! A véleményeket ide várjuk: titkarsag@gyomro.hu

 

A rendelet tervezete:

 

 


Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2016. (... ...) önkormányzati rendelete

a települési adóról

 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya Gyömrő Város belterületére terjed ki.

 

Adókötelezettség

2.§

 

(1) Adóköteles a település belterületén, lakás céljára szolgáló ingatlanhoz tartozó területen tartott:

a) ló és póniló,

b) szarvasmarha,

c) juh,

d) kecske,

e) sertés,

f) baromfi (például tyúk, kacsa, liba).

Az adó alanya

3. §

 

(1) Az adó alanya – a Htv. 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással – a magányszemély, aki az 1.§-ban foglalt ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója.

 

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

4. §

 

(1) Az adókötelezettség az 1.§ (1) bekezdés a)-f) pontokban meghatározott állat tulajdonjogának megszerzését követő hónap 1. napjától keletkezik, és az állat tartásának megszűnését követő hónap 1. napjától szűnik meg.

 

(2) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.

 

Az adó mértéke

5. §

(1) Az adó mértéke egyedenként

a) ló és póniló 150.000,- Ft/év

b) szarvasmarha 114.000,- Ft/év

c) juh 78.000,- Ft/év

d) kecske 78.000,- Ft/év

e) sertés 60.000,- Ft/év,

f) baromfi (például tyúk, kacsa, liba) 1.200,- Ft/év.

 

Az adó megfizetése

6. §

 

(1) Az adó megfizetése félévenként, két részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes Gyömrő város települési adó beszedési számlájára.

 

(2) Amennyiben az adókötelezettség tárgyévben keletkezik az adófizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap 15. napjáig esedékes.

 

Az adó mentességek, kedvezmények

7.§

 

(1) Mentes adó megfizetése alól a:

a) ló, póniló három

b) szarvasmarha egy,

c) juh kettő,

d) kecske kettő

e) sertés kettő

f) baromfi (például tyúk, kacsa, liba) összesen harminc egyedig.

 

Eljárási rendelkezések

8.§

 

(1) Az adót az adózó tartozik bevallani és megfizetni.

(2) A 7.§-ban foglalt mentességre való jogosultságot az Adóhatósági Iroda jogosult ellenőrizni adózó tartozik bizonyítani.

 

Záró rendelkezések

9 .§

 

E rendelet …………….. napján lép hatályba.

 

 

 

 

 

Gyömrő, 2016. ………………….

 

 

 

Varga Ernő Gyenes Levente

jegyző polgármester

 

 

A rendelet kihirdetve: ……………………..

 

 

Varga Ernő

jegyző
 

Hauser Antal, 2016-03-04 14:46:00

« előző következő »