Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hírek » Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati forduló

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati forduló

Gyömrő Város Önkormányzata a 146/2014. (IX. 29.) számú határozata alapján csatlakozott a 2015. évi pályázati lehetőséghez.

Az előző évhez hasonlóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati eljárási rendje:

2012 őszétől a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történik a pályázatok kezelése a regisztrációtól a támogatások kifizetésének nyomon követéséig.

 

A pályázó feladata:

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Amennyiben a pályázó korábban már regisztrált a felületen, erre ismételten nem kell, hogy sor kerüljön. A régi jelszó használatával van lehetősége az oldalra belépni.
Az eljárásban részt venni szándékozók csakis az EPER-Bursa rendszer felületén tölthetik ki a pályázati űrlapokat, semmilyen más pályázati űrlapot nem adhatnak be az önkormányzathoz.
A rendszerben rögzített és véglegesített pályázati űrlapokat egy véglegesített, eredeti aláírt példányban (a kötelező mellékletekkel együtt) 2014. november 07. napjáig kell az Önkormányzatnál leadni. Az ez után beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu

 

A pályázás feltételei az alábbiak:


Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (10 hónap, azaz 2 tanulmányi félévre 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016. tanév I. félévére pályázható):
 állandó lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolása (eredeti, aláírt példányban)
 igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 hátrányos szociális helyzet igazolása

 

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (3x10, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre pályázható. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 tanév):


 állandó lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
 igazolás benyújtása a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

A részletes pályázati kiírást az alábbi 2 linken a „Felhívás (doc)” menüpont alatt olvashatják:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica4/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica5/

 

Az Önkormányzat feladata:

A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan, rögzített kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük és a döntést 2014. december 08-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzítenie. Ezt követően az önkormányzat 2014. december 29-ig a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait.

A hátrányos szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumok listáját jelen felhívás mellékleteként a www.gyomro.hu weboldalon, és az önkormányzat facebook oldalán érhetik el.

Ha részt kíván venni a pályázaton, azt kérem keresse az alábbi elérhetőségeket.
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Segítség kérés: a 29-330-011/127 telefonszámon: Herczku Dóra előadó

 

A PÁLYÁZATÁHOZ SZÜKSÉGES, SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

A pályázó és a vele egy háztartásban élők a havi bevétel összegét, jövedelmet dokumentumokkal igazolni köteles. A részletes pályázati kiírás rögzíti, hogy a pályázat elbírálása során mi számít jövedelemnek.

Az alább felsorolt dokumentumok közül a releváns csatolandó:

- jövedelem – igazolás és/vagy
- családi pótlék folyósítását igazoló dokumentum és/vagy
- fizetett tartásdíj és/vagy
- nyugdíj folyósítását igazoló dokumentum és/vagy
- Munkanélküli Központ által kiállított határozat vagy hatósági bizonyítvány vagy
- a fentieket igazoló bankszámla kivonat

Az alacsony jövedelemre való hivatkozás igazolása mellett lehetőség van egyéb más szociális rászorultságot igazoló dokumentum benyújtására is (az alább nevezett igazolások példálózó jelleggel került feltüntetésre, benyújtásuk nem kötelező):
eltartott testvér esetén:
-18 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű
aláírásával hitelesítve;
-18 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett
a testvér iskolalátogatási igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell, hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, illetve nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

elhunyt szülő esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

házastárs esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá
- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, már befejezte nappali tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;
- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

saját gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

eltartó, testvér vagy saját betegség esetén: zárójelentés vagy szakorvosi igazolás fénymásolata az eltartó, illetve a jelentkező sajátkezű aláírásával hitelesítve.

  

Segítség kérés: a 29-330-011/127 telefonszámon: Herczku Dóra előadó 


Várjuk a pályázatokat!


Gyenes Levente
polgármester
  

Hauser Antal, 2014-10-06 11:54:27

« előző következő »