Széchenyi2020

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 11.
(ÉMO 11)

Üdvözöljük az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 11. „(ÉMO 11) honlapján, itt tájékozódhat a beruházásról, továbbá érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Gyömrő Város Önkormányzata
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 11. (ÉMO 11)
A szerződött támogatási összege: 1 830 638 504 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85.000002%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2017-00129

A projekt tartalmának bemutatása

Gyömrő szennyvíztisztító telepe, a Gyömrői agglomeráció (Gyömrő, Ecser, Maglód) településeinek szennyvizeit fogadja és tisztítja. A három település együttesen alkot egy szennyvíz agglomerációt, 32 424 fővel és 41 303 lakosegyenértékkel. Egy megfelelő kapacitású, új, tápanyageltávolítást is biztosító szennyvíztisztító teleprész építése szükséges, mely a jelenlegi terhelések mellett az emelkedő rákötésekből eredő mennyiségi és minőségi növekményekkel is képes lesz az előírt határértékekre tisztítani a beérkező szennyvizet. A meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez új terület bevonására nincs szükség, az új létesítmények a meglévő ingatlan határain belül kerülnek elhelyezésre.

A fejlesztési igény meghatározása

Az Önkormányzat számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele, a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét. Továbbá a projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, egyes ingatlanok értékét is növelheti. Ezáltal nagyobb a vállalkozás betelepítő és a lakosságmegtartó erő is, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt célja a fejlesztések által a telepre érkező szennyvíz mennyiség megfelelő tisztítási lehetőségének biztosítása. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

 • meglévő műtárgyak fejlesztése,
 • új műtárgyak építése,
 • a projekt során épül plusz 1.400 m3/d és 10.600 LEÉ tisztítási kapacitás,
 • új tisztított gravitációs szennyvíz elvezető csatorna kerül kialakításra melynek anyaga: DN400 KG-PVC, hossza: cca 1.285 fm,
 • a tisztított víz befogadó továbbra is a Gyáli I. főcsatorna tisztított szennyvíz élővízi bevezetésének kialakítása, vasbeton kitorkoló fejjel, a kitorkolásnál 5+5 m hosszon mederburkolással,
 • új eleveniszapos szennyvíztisztító telep kapacitása:
  • hidraulikai kapacitás: 4 900 m3/d,
  • mechanikai tisztítás: 500 m3/h,
  • biológiai kapacitás: 37 100 LEÉ

A fejlesztés aktuális készültsége:

A vasbeton műtárgyak legtöbbje elkészült, jelenleg a technológiai gépész és villamos szerelések folynak. Továbbá a telepen belüli vezetékek kiépítése zajlik.

Galéria

Kivitelezés